THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 CỦA KHOA [3/25/]
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 24tháng 03năm 2023
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 03VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4
 
A.
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 03
TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN (về khối lượng, chất lượng; tồn tại, nguyên nhân; đề xuất biện pháp cải tiến)
I.
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
-   Thực hiện tốt công tác phân công kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 theo đúng kế hoạch của Nhà trường; Chuẩn bị tốt công tác kiểm tra giáo án bài giảng, thời khoá biểu, giáo trình lên lớp. Ra đề thi Tiếng Anh, phối hợp với phòng Khảo thí &ĐBCL duyệt đề thi trên hệ thống ngân hàng.
- Giảng dạy học phần Tiếng Anh B2.1 và môn phương pháp luận NCKH cho lớp cao học CH22X vào các sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
- Giảng dạy lớp ôn Olympic Toán học.
- Biên soạn đề cương học phần Vật lý đại cương để mở ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
-    Ngày 4,5-11,12/3 tổ chức Hội thao ngân hàng Agribank theo sự phối hợp với Trung tâm đào tạo nghề và ứng dụng. 2. Ngày 19/3 tổ chức hội thao Công đoàn khối trường học “ viên chức-người lao động 2023”
-    Tổ chức dự giờ bộ môn GDTC(20/3). Tiết giảng đạt tốt.
-    Hoàn thiện trang web của Khoa, cập nhật lên trang web trường.
-          Đang thực hiện
 
 
 
 
-          Đã hoàn thành
-          Đã hoàn thành
II.
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, viết bài thông tin khoa học.
Tiếp tục viết đề tài NCKH, SKCT, tài liệu giang dạy…
-          Đang thực hiện
III
CÔNG TÁC SINH VIÊN:
-    Nhắc nhở sinh viên đi học đầy đủ, tác phong lên lớp nghiêm túc.
-          Đang thực hiện
IV
CÔNG TÁC KHÁC
-Các đảng viên tham gia họp chi bộ thường kì hàng tháng, hoàn thành bài thu hoạch  Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
      -     Đã hoàn thành
V.
CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ (ghi rõ chủ trì hay phối hợp)
- Lãnh đạo khoa tham dự chương trình kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM vào ngày 24.3.2023
 
B.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4
TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
CHỈ TIÊU
 
 
-Tiếp tục lên lớp theo thời khoá biểu, kiểm tra giáo án bài giảng, ra đề thi, chấm thi, coi thi kết thúc môn.
- Tiếp tục hoàn thiện các NCKH, SKCT, giáo trình, làm seminar cấp khoa….
- Giảng dạy các lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra cho TTNNTH.
- Tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên & học sinh toàn quốc năm 2023 tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (2/4 - 8/4/2023).
      -    Đang thực hiện
 
C.
KIẾN NGHỊ
Bộ môn GDTC: Hội sinh viên khi tổ chức giải bóng chuyền nên có sự phối hợp và hỏi ý kiến chuyên môn của Bộ môn GDTC vì có lần tổ chức giải đấu nhưng Bộ môn không biết và nhà thi đấu được trưng dụng cho giải đấu thay vì học môn GDTC.
Về việc phát triển Đảng trong sinh viên: cho sinh viên đi học cảm tình Đảng 01 tuần nhưng giáo viên giảng dạy không biết có quyết định hay không. Và chỉ nghe sinh viên trao đổi qua lớp trưởng. Hơn nữa, việc nghỉ học 1 tuần liền làm gián đoạn rất nhiều kiến thức và khi sinh viên đi học lại là không nắm được kiến thức đã học ở một số môn. Giải pháp: nên tổ chức khoá học về Đảng vào dịp hè.
Các hoạt động của Đoàn thanh niên nên tổ chức tránh khung giờ có lịch giảng dạy vì âm thanh lớn nên giảng viên và sinh viên khó giảng bài và tiếp thu bài học.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- Chi bộ ......... (báo cáo);
- Công đoàn bộ phận, Chi đoàn (phối hợp);
- Phòng TCHC (tổng hợp);
- Website đơn vị;
- Lưu: Đơn vị.
PHỤ TRÁCH KHOA
(Ký ghi rõ họ tên)
 
 
 
Măng Trần Thu Thuỷ
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn